[สมัครสมาชิก]  [ลืมรหัสผ่าน]    
    ชื่อผู้ใช้
    รหัสผ่าน

       ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป

- เทคนิคการสอน
- การใช้งานระบบ
- เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหา
การขยายพันธุ์พืช โดยการตอนกิ่ง/ติดตา
สื่อการเรียนรู้ : การขยายพันธุ์พืช โดยการตอนกิ่ง/ติดตา
ประเภท : บทเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะ : ไฟล์อื่นๆ
ราคา : ฟรี
ผู้พัฒนา : wisa
Email ผู้พัฒนา : t_k_48@hotmail.com
Website ผู้พัฒนา : -มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

รายละเอียด
1. ปฏิบัติ และอธิบายการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง 2. ปฏิบัติ และอธิบายการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา 3. ยกตัวอย่างพืชที่ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ้่งและติดตา

ความคิดเห็นของผู้ใช้