[สมัครสมาชิก]  [ลืมรหัสผ่าน]    
    ชื่อผู้ใช้
    รหัสผ่าน

       ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป

- เทคนิคการสอน
- การใช้งานระบบ
- เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหา
This is my new house.
สื่อการเรียนรู้ : This is my new house.
ประเภท : บทเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะ : ไฟล์อื่นๆ
ราคา : ฟรี
ผู้พัฒนา : fangfa
Email ผู้พัฒนา : fangfa_faiiz@hotmail.co.th
Website ผู้พัฒนา : -มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

รายละเอียด
พูดบรรยายเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เเละสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้จุดประสงค์นำทาง(Enabling objectives) ใช้คำศัพท์พูดบรรยายเกี่ยวกับบ้านของตนเองได้ เปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ได้ พูดบบรยาย โดยการใช้ There is / There are ได้

ความคิดเห็นของผู้ใช้