[สมัครสมาชิก]  [ลืมรหัสผ่าน]    
    ชื่อผู้ใช้
    รหัสผ่าน

       ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป

- เทคนิคการสอน
- การใช้งานระบบ
- เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหา
เเรงพยุงของของเหลว
สื่อการเรียนรู้ : เเรงพยุงของของเหลว
ประเภท : บทเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะ : ไฟล์อื่นๆ
ราคา : ฟรี
ผู้พัฒนา : fangfa
Email ผู้พัฒนา : fangfa_faiiz@hotmail.co.th
Website ผู้พัฒนา : -มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

รายละเอียด
ทดลองเเละสรุปได้ว่า เมือ่วุตถุในของเหลวจะมีเเรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้ อถิบายได้ว่าการจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุเเละเเรงพยุงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้น

ความคิดเห็นของผู้ใช้